Yönetim Kurulu Üyeleri

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - (312) 210 22 44

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Sevtap Kestel, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı - (312) 210 56 14

Prof. Dr. Helga Rittersberger Tılıç, Sosyoloji Bölümü - (312) 210 59 87

Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik, İnşaat Mühendisliği Bölümü - (312) 210 24 43

Prof. Dr. Özlem Özdemir, İşletme Bölümü- (312) 210 30 61

Dr. Öğr. Üyesi Arda Özacar, Jeoloji Mühendisliği Bölümü - (312) 210 26 79

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Özer Ay, Mimarlık Bölümü - (312) 210 62 03

Merkez Araştırma Görevlisi

Ar. Gör. Aylin Çelik (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Doktora Öğrencisi)

Merkez Eski Müdürleri

Prof. Dr. Polat Gülkan (1998 - 2008)

Prof. Dr. A. Nuray Karancı (2008)

Doç. Dr. B. Burçak Başbuğ Erkan (2008-2018)

* Merkezin yönetmeliğine uygun biçimde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlerinin yanısıra yapılan tüm proje ve etkinliklerde ODTÜ'nün diğer bölümlerinden alınan uzman desteğinin yanında diğer üniversite ve kurumlarla işbirlikleri yapılmaktadır.