Üyeler

Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Şenol Balaban, Şehir Bölge Planlama Bölümü - (312) 210 70 34

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Sosyoloji Bölümü - (312) 210 5992

Prof. Dr. Özlem Özdemir Yılmaz, İşletme Bölümü- (312) 210 30 61

Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik, İnşaat Mühendisliği Bölümü - (312) 210 2443

Dr. Öğr. Üyesi Arda Özacar, Jeoloji Mühendisliği Bölümü - (312) 210 26 79

Üyelerin özgeçmişleri

Merkez Araştırma Görevlisi

...

Merkez Eski Müdürleri

Prof. Dr. Polat Gülkan

Doç. Dr. B. Burçak Başbuğ Erkan