Üyeler

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban, Şehir Bölge Planlama Bölümü - (312) 210 70 34

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Özlem Özdemir Yılmaz, İşletme Bölümü- (312) 210 30 61

Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik, İnşaat Mühendisliği Bölümü - (312) 210 2443

Dr. Öğr. Üyesi Arda Özacar, Jeoloji Mühendisliği Bölümü - (312) 210 26 79

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Özer Ay, Mimarlık Bölümü - (312) 210 6203

Üyelerin özgeçmişleri

Merkez Araştırma Görevlisi

...

Merkez Eski Müdürleri

Prof. Dr. Polat Gülkan

Prof. Dr. A. Nuray Karancı

Doç. Dr. B. Burçak Başbuğ Erkan