Üyeler

Merkez Başkanı

Doç. Dr. B. Burçak Başbuğ Erkan, İstatistik Bölümü - (312) 210 2961

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Sosyoloji Bölümü - (312) 210 5992

Prof. Dr. Özlem Özdemir Yılmaz, İşletme Bölümü- (312) 210 30 61

Prof. Dr. Murat Altuğ Erberik, İnşaat Mühendisliği Bölümü - (312) 210 2443

Yard. Doç. Dr. Arda Özacar, Jeoloji Mühendisliği Bölümü - (312) 210 26 79

Yard. Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban, Şehir Bölge Planlama Bölümü - (312) 210 70 34

Merkez Araştırma Görevlisi

Etkin Hasgül, Afet Yönetim Merkezi / Uygulamalı Matematik Enstitüsü - (312) 210 54 27

Üyelerin özgeçmişleri