Hakkında

Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 1997'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Ortaklaşa Yürütülen "Türkiye'nin Afet Yönetimi Sisteminin İyileştirilmesi" kapsamında kurulmuştur.
 
Amaçlar:

  • Doğa kaynaklı ve İnsan kaynaklı afet risklerinin azaltılması için çok disiplinli bir anlayış içinde gerek fiziki ve teknolojik, gerek planlama ve yönetim bilimleri ve gerekse sosyal bilimler boyutlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmetleri ve proje desteği sağlamak.
  • Afet Rİsk Yönetimi çerçevesinde resmi veya özel kuruluşlara seminer, eğitim kursu, meslekiçi bilgi geliştirme dersleri şeklinde eğitim hizmetleri sunmak.
  • Afet Risk Yönetimi konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmek.
  • Kendi konusu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği, karşılıklı eleman mübadelesi ve bilgi alışverişi, v.b. biçimlerde ilişki tesis etmek.