Hakkında

Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 1997 de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Ortaklaşa Yürütülen "Türkiye'nin Afet Yönetimi Sisteminin İyileştirilmesi" kapsamında kurulmuştur.
 
Amaçlar:
Doğal veya teknolojik afet zararlarının azaltılması için çokdisiplinli bir anlayış içinde gerek fiziki ve teknolojik, gerek planlama ve yönetim bilimleri ve gerekse sosyal bilimler boyutlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmetleeri ve proje desteği sağlamak.
Afet Yönetimi çerçevesinde resmi veya özel kuruluşlara seminer, eğitim kursu, meslekiçi bilgi geliştirme dersleri şeklinde eğitim hizetleri sunmak.
Afet Yönetimi konusunda araştırma ve geliştirme faaliyeti sürdürmek.
Kendi konusu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği, karşılıklı eleman mübadelesi ve bilgi alışverişi, v.b. modalitelerde ilişki tesis etmek.