Hakkında

Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 1997'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Ortaklaşa Yürütülen "Türkiye'nin Afet Yönetimi Sisteminin İyileştirilmesi" projesi kapsamında kurulmuştur.
 
Amaçlar:

  • Doğa ve İnsan/teknolojik kaynaklı afet risklerinin azaltılması için çok disiplinli bir anlayış içinde fiziki, teknolojik, yönetimsel, finansal ve toplumsal yaklaşımlar ışığında ulusal ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmetleri ve proje desteği sağlamak.
  • Afet Risk Yönetimi çerçevesinde resmi veya özel kuruluşlara, topluluklara seminer, eğitim kursu, meslek-içi bilgi geliştirme dersleri şeklinde eğitim hizmetleri sunmak.
  • Afet Risk Yönetimi konusunda günü yakalamış araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
  • Kendi konusu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği, karşılıklı eleman mübadelesi ve bilgi alışverişi, v.b. biçimlerde ilişki tesis etmek.