Türkiye'de Afetler

Başta depremler olmak üzere çeşitli afet türlerinin etkisinde olan ülkemizde meydana gelen doğa kaynaklı ve insan/teknolojik kaynaklı afetler özellikle ekonomik açıdan büyük kayıplara yol açmaktadır. Bunlara yakın zamanlarda meydana gelmiş örnekler; 24 Ocak 2020'deki Sivrice - Elazığ depremi ve 30 Ekim 2020 Sisam -İzmir Depremi olurken geçmişte 1992 Erzincan ve 1995 Dinar depremleri ile 1995 Senirkent heyelanında, ve İzmir Seli yanında 1999 Marmara Depremlerinde ve 2011 Van depreminde büyük can ve mal kayıpları sözkonu olmuştur. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar sadece afet sırasında veya sonrasında yapılacak çalışmaları kapsamamaktadır. Özellikle afet öncesinde alınacak risk azaltıcı tedbirlerle olması muhtemel zararların önüne geçilebilmektedir. Bu tür tedbirler; yapıların bütçe imkanları içinde güçlendirilmesi ve yönetmeliklerle usulüne uygun olarak inşa edilmesi gibi hususları içerdiği kadar, afet hizmetlerinde çalışan tüm personelin afetlerle karşılaştıkları zaman izlenecek yolları bilmelerinin sağlanması, modern teknolojiden faydalanmayı, afete yol açabilecek tehlikelerin farkında olarak teknolojik, sosyal, yönetim ve planlama bilimlerinin topyekun imkanlarının seferber edilmesi ile birer afete dönüşmelerinin engellenebileceğine ikna edilmesi ile sağlanabilir. Dolayısıyla; afet hizmetleri yürüten kuruluşların, özellikle afet yönetimi bilgilerinin arttırılması ve güncel gelişmelerin sürekli biçimde takip edilmesi gerekmektedir. Bu da ancak eğitim, araştırma ve mevcut sistemdeki aksayan yönlerin iyileştirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Seller, Depremler, Türkiye Sismik Tehlike Haritaları, AFAD Deprem Tehlike Haritaları

TDTH Yürürlükteki Deprem Tehlike Haritası Görseli ve Interaktif Websitesi  https://tdth.afad.gov.tr/

Türkiye Taşkın Portalı: http://taskinyonetimiportal.tarimorman.gov.tr

Uluslararası Afet Veri Bankası: https://www.emdat.be/