26. Yuvarlak Masa Toplantısı Çağrısı (26 Şubat 2024, ODTÜ KKM)

Değerli Paydaşlar;

"Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı" bilimsel etkinliğimize önceki yıllarda olduğu gibi değerli katkılarınızı beklemekteyiz. 
Çağrı metnimizde belirttiğimiz gibi; ODTÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin 1998 yılından bu yana her yıl düzenlemekte olduğu Yuvarlak Masa Toplantımız çeşitli afetlerle ilgili faaliyet gösteren farklı disiplinlerden çok sayıda yönetici, uygulayıcı ve araştırmacının buluştuğu ve tartıştığı bir bilgi alışverişi platformu olarak düzenlenmektedir. Çağrı metnine ulaşmak için: Buraya TIKLAYINIZ.
Özellikle 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin yarattığı büyük kayıplar Türkiye'nin pek çok yerleşmesinin benzer durumlarla hala karşı karşıya kalabileceğini gösterir biçimde bir felakete dönüşmüştür. Bu felaketin yarattığı kayıplar ve sorunlar halen ülkemizi derinden etkilemektedir. Ülkemizde yaşanabilecek olayların can ve mal kayıplarına sebep olacak biçimde afetlere dönüşmeden gerekli tedbirlerin alınıp hazırlıkların zamanında yapılarak afet risklerinin azaltılması yolunda ortak çalışma kültürünün yaygınlaşması ve tüm topluma afet risklerinin azaltılması kültürünün yayılması hepimizin ortak amacı olmalıdır.
Bu kapsamda; ODTÜ KKM’de yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan 26. Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılımınızın ülkemiz adına yerinde katkılar yapacağı düşüncesindeyiz.
Sözlü yada Poster Bildiri başvuruları ile izleyici kayıt başvuruları
----> İLGİLİ LİNKTEN https://forms.gle/QG8fp7raoRiWkMKR6 26 Ocak 2024 tarihine kadar yapılabilecektir. 
Bu sene bildiri sahipleri içinden seçilen bildirilerin “Resilience” (https://dergipark.org.tr/tr/pub/resilience) dergisi Özel sayısı içinde hakem sürecine girebilmesi için tam bildiri taleplerinin toplanması da planlanmaktadır.
*Toplantı Programı hem websitemiz üzerinden hem de email yoluyla sizlerle paylaşılacaktır.
Etkinlik Günü: 26 Şubat 2024
Etkinlik Saati: 9:30-17:30
Etkinlik Adresi: ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, İnönü Bulvarı, 06800 Çankaya ANKARA
Bize (+90) 312 210 22 44 numaralı telefondan veya dmc@metu.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.