23. Yuvarlak Masa Toplantısı Çağrısı (26 ŞUBAT 2021, ÇEVRİMİÇİ)

"Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi 23. Yuvarlak Masa Toplantısı" bilimsel etkinliğimize önceki yıllarda olduğu gibi değerli katkılarınızı beklemekteyiz. Toplantımız afetlerle ilgili faaliyet gösteren farklı disiplinlerden çok sayıda yönetici, uygulayıcı ve araştırmacının buluştuğu ve tartıştığı bir bilgi alışverişi platformu olarak düzenleniyor. Ancak 17 Kasım 2019 tarihinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi tedbirleri sebebiyle bu sene ÇEVRİMİÇİ yapılması planlanmaktadır.

Herhangi bir önem sırası gözetmeksizin alfabetik sırayla yazılmış olan aşağıdaki konu başlıklarında katılımlarınızı beklemekteyiz.

 

·       

Afet Lojistiği

·       

Afet Politikaları, Yasal Düzenlemeler, Sigorta Sektörü ve DASK

·       

Afet Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Risk Azaltma/Sakınım Planları

·       

Afet Sonrası Güvenlik Sorunları

·       

Afet Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Uydu Görüntüleri ve CBS Kullanımı

·       

Afetin Ekonomik Boyutları ve Sürdürülebilir Kalkınma

·       

Afetlerde İşyerlerinin Sürekliliği

·       

Arama ve Kurtarma Çalışmaları, Afet Tıbbı, Afetlerde Triyaj, Salgın Hastalık Tehdidi, COVID-19 Pandemisi

·       

Doğal, İnsan/Kaynaklı ve Teknolojik Afetlerin Tarihi ve Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri

·       

Fırtına, Hortum, Kuraklık, Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği

·       

İş Sağlığı ve Güvenliği

·       

Kapsayıcı Afet Risk Azaltma ve Özel Gereksinimli Bireyler

·       

KBRN

·       

Kentsel Planlama ve Kentsel Dönüşüm Projeleri, Çevre Kirliliği, Tehlikeli Atıklar

·       

Kırılgan, İncinebilir Bireyler ve Afetler

·       

Maden Kazaları

·       

Mahalle Afet Gönüllüleri ve Sivil Toplum Kuruluşları, Örgütlenme Modelleri

·       

Medya ve Afetler, Sosyal Bilimlerin Afet Yönetimindeki Rolü

·       

Sendai 2015 Sonrası Güncel Afet Politikaları

·       

Suriyeli Mülteciler ve Göç Akımı Çalışmaları

·       

Süregelen Terör Olaylarının Psiko-sosyal Etkileri ve Başa Çıkma Yolları

·       

Tehlike ve Hasar Görebilirlik Modelleri, Afet Risk Analizi, Erken Hasar Tahmini

·       

Temel Afet Eğitimleri, Psikolojik Destek Çalışmaları, Afetlerle Başa Çıkabilme Bilincini Arttırma

·       

Terör ve İntihar Saldırıları, Siber Tehditler

·       

Toplumsal Cinsiyet ve Afetler

·       

Yapı Denetim Sistemi, Yetkin Mühendislik

 

Belirtilen başlıklarla ilgili çözüm yolları öneren, ülkemizin afet sorunu üzerindeki düşünceleri ortaya koyan sunumların yer aldığı paralel oturumlar ile genel tartışma platformunu içeren 23. YMT Programı kesinleştiğinde sizlere e-posta yoluyla bildirecektir. Sizi veya kuruluşunuzun temsilcisini Yuvarlak Masa Toplantımıza katılmaya davet ediyoruz.

 

Sözlü ya da poster sunum yapmak isteyenlerin, 250 kelimeyi geçmeyen bildiri özetlerini ve en fazla 5 adetten oluşan anahtar kelimelerini en geç 10 Ocak 2021 tarihine kadar e-posta ile dmc@metu.edu.tr adresine göndermeleri beklenmektedir. Toplantıya izleyici olarak katılmayı planlayan katılımcıların ön kayıt amacıyla yine aynı adrese; Ad, Soyad, Kurum Adı, Mesleği, Telefon ve Adres bilgilerini e-posta olarak göndermeleri rica olunur. Sunum özetleri, toplantıda yapılan sunumlar ve posterler katılımcıların izni gözetilerek resmi sitemiz http://dmc.metu.edu.tr/ üzerinden paylaşılacaktır.

 

 

Saygılarımızla,

 

Meltem ŞENOL BALABAN, Doç. Dr.

Merkez Müdürü