Seismic Hazard Map of Turkey

TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTALARI

Aktif Fay Hatları ve Deprem Bölgeleri

İl Bazında Deprem Bölgeleri

Deprem Bölgeleri ve Tahmini Nüfus Dağılımı

Trakya Bölgesi Deprem Risk Haritası

Ege ve Marmara Bölgesi Deprem Riski Haritası

Batı Anadolu Bölgesi Deprem Riski Haritası

Karadeniz Bölgesi Deprem Riski Haritası

İç Anadolu Bölgesi Deprem Riski Haritası

Akdeniz Bölgesi Deprem Riski Haritası

Doğu Anadolu Bölgesi Deprem Riski Haritası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Deprem Riski Haritası

Bu sitedeki haritalar aşağıdaki yayınlardan alınmadır:

B. Özmen, M. Nurlu, H. Güler (1997): 'Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi,' T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara. Halen yürürlükte olan Deprem Bölgeleri Haritasına ilişkin temel çalışma aşağıda verilmiştir: P. Gülkan, A. Koçyiğit, S. Yücemen, V. Doyuran, N. Başöz (1993): 'En Son Verilere Göre Hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası,' ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Rapor No. 93-01, Ocak.

TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTALARI

[Boylam] - [Enlem] Aralığı

[25-26.8] - [35-42.8] ..... Göster

[27-28.8] - [35-42.8] ..... Göster

[29-30.8] - [35-42.8] ..... Göster

[31-32.8] - [35-42.8] ..... Göster

[33-34.8] - [35-42.8] ..... Göster

[35-36.8] - [35-42.8] ..... Göster

[37-38.8] - [35-42.8] ..... Göster

[39-40.8] - [35-42.8] ..... Göster

[41-42.8] - [35-42.8] ..... Göster

[43-45.0] - [35-42.8] ..... Göster